Polikliniek ouderengeneeskunde

Mensen worden in Nederland steeds ouder. Bovendien neemt het aantal ouderen de komende jaren sterk toe. Zij worden door een combinatie van ouderdom, complexe zorg en het naast elkaar bestaan van verscheidene ziekten extra kwetsbaar. Bij het ouder worden vinden er veranderingen plaats op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Dit kan sneller tot ziekten en stoornissen leiden. Om hier goed op in te spelen heeft Máxima Medisch Centrum een polikliniek voor ouderengeneeskunde. Deze is gevestigd op MMC locatie Eindhoven. De polikliniek ouderengeneeskunde is bedoeld voor mensen van boven de 70 jaar die meerdere ziekten of beperkingen hebben.

Veel voorkomende problemen van patiënten boven de 70 jaar zijn:

 • het lopen kan slechter gaan waardoor risico op vallen ontstaat;
 • het geheugen kan achteruit gaan;
 • door overlijden van dierbaren of leeftijdgenoten kan eenzaamheid of somberheid optreden;
 • gebruik van veel verschillende medicijnen (polyfarmaciegebruik);
 • onbegrepen achteruitgang en klachten.

Vaak zijn er meerdere ziekten tegelijk aanwezig. Niet altijd is er één ziekte als duidelijke oorzaak te herkennen. In sommige gevallen kan ook het gebruik van (meerdere) medicijnen de oorzaak zijn van klachten. Heeft u last van een of meer van bovenstaande klachten, dan kunt u dit bespreken met uw huisarts. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar de polikliniek ouderengeneeskunde.

 

Het polikliniekbezoek

Als u een onderzoek krijgt op de polikliniek ouderengeneeskunde is het aan te raden uw partner, kind of mantelzorger mee te nemen naar dit onderzoek en makkelijk zittende kleding te dragen.
Verder neemt u mee:

 • patiëntenpas en identificatie;
 • bril;
 • hoorapparaten;
 • loophulpmiddelen (stok / rollator);
 • al uw medicijnen, inclusief zelfhulpmiddelen (druppels / zalven en dergelijke).

Het onderzoek

Na de verwijzing naar de polikliniek ouderengeneeskunde wordt bepaald welke onderzoeken plaats gaan vinden. Dit onderzoek wordt dus op uw klachten aangepast. Het is aan te bevelen uw partner, kind of mantelzorger mee te nemen naar het onderzoek. Grofweg kan op drie deelgebieden onderzoek verricht worden:

 • geheugen;
 • mobiliteit (veelvuldig of zonder duidelijke oorzaak vallen of slechter lopen/bewegen);
 • meerdere ziekten tegelijk met medicatiegebruik.

Met het plannen van de onderzoeken wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk op één dag te laten plaatsvinden. Meestal neemt een bezoek aan de polikliniek ongeveer een dagdeel in beslag. Vaak wordt die dag al onderzoek verricht zoals een echo, CT-scan, ECG, röntgenonderzoek of bloed- en urine onderzoek.

Er volgt verder onderzoek door de geriatrie verpleegkundige of bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Afsluitend volgt onderzoek en uitslagen door de arts.

De uitslag van het onderzoek

Als alle uitslagen bekend zijn, bespreekt de specialist een einduitslag en eventueel samen met de geriatrie verpleegkundige een behandelplan en/of zorgadvies met u. Ook dan is het aan te bevelen uw partner, kind of mantelzorger mee te nemen. Bij onderzoek naar geheugenklachten volgt de uitslag een of twee weken later.

Verwijzing

Bent u boven de 70 jaar en heeft u meerdere ziekten of beperkingen dan kunt u door uw huisarts worden doorverwezen naar de polikliniek ouderengeneeskunde. De huisarts kan een afspraak voor u maken op de polikliniek, waar u binnen vijf werkdagen wordt gezien. Voor overleg of advies kan uw huisarts worden doorverbonden met de verpleegkundige ouderengeneeskunde op telefoonnummer 040 888 6184.

Wie werken er

team polikliniek ouderengeneeskunde

  

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Interne geneeskunde
(040) 888 63 00

Nefrologie
(040) 888 63 00

Ouderengeneeskunde
(040) 888 61 84

Hematologie & oncologie
(040) 888 53 20

Allergologie
(040) 888 55 89

Diabetes
(040) 888 63 00

Oncologie (kanker)
(040) 888 82 20

Endocrinologie
(040) 888 63 00

Dialyse
(040) 888 92 00

Infectieziekten
(040) 888 63 00

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Allergologie: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven (geen allergologie)
De Run 4600
5500 MB Veldhoven