Geriatrie team

Voor kwetsbare oudere patiënten is opname in een ziekenhuis risicovol. Alle verpleegafdelingen in Máxima Medisch Centrum in het ziekenhuis hebben verpleegkundige aandachtsvelders ouderenzorg. De afdelingen worden ondersteund door het geriatrie team, de consultatieve dienst voor de oudere patiënten in MMC.

Met de intensieve samenwerking van het Geriatrie Team met de andere vakgebieden in het ziekenhuis streven we naar specialistische zorg voor de oudere patiënt. Afgestemd op zijn of haar behoeften ontvangt zo iedere oudere topzorg. Het ontslag naar huis of andere zorginstellingen wordt geregeld via het transferpunt in afstemming met de behandeld specialist en waar nodig het geriatrie team.

 

geriatrieteam

Wie werken er

Het geriatrie team bestaat uit een internist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, ouderenpsychiater, geriatrie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten psychiatrie. Door nauwe samenwerking met alle afdelingen en specialismen is specialistische zorg voor de oudere patiënt het doel.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Interne geneeskunde
(040) 888 63 00

Nefrologie
(040) 888 63 00

Ouderengeneeskunde
(040) 888 61 84

Hematologie & oncologie
(040) 888 53 20

Allergologie
(040) 888 55 89

Diabetes
(040) 888 63 00

Oncologie (kanker)
(040) 888 82 20

Endocrinologie
(040) 888 63 00

Dialyse
(040) 888 92 00

Infectieziekten
(040) 888 63 00

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Allergologie: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven (geen allergologie)
De Run 4600
5500 MB Veldhoven