donderdag 26 februari 2015 Start palliatieve polikliniek in MMC

Bijzondere combinatie van hoogwaardige zorgverlening voor ongeneeslijk zieke patiënten

    

Start palliatieve polikliniek in MMC

Het team poli palliatieve zorg van MMC

    

De palliatieve zorgverlening vanuit Máxima Medisch Centrum is uitgebreid met een palliatieve polikliniek. Deze polikliniek is bedoeld voor ongeneeslijk zieke patiënten die medische complicaties ondervinden van hun ziekte en door een vertrouwd team van deskundigen worden opgevangen. De palliatieve zorgverlening in MMC is met deze nieuwe poli uniek in de regio.

    

De polikliniek palliatieve zorg is voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn waaronder mensen met kanker maar ook hartfalen en COPD. Uitgangspunt is dat patiënten in deze fase van hun ziekte zo min mogelijk hinder ondervinden van klachten die op kunnen treden. Kwaliteit van leven staat centraal. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de patiënt maar ook naar diens naasten. Problemen worden in een vroeg stadium besproken en eventueel behandeld, zodat een ziekenhuisopname mogelijk voorkomen wordt.

Als opname toch nodig blijkt, kan de patiënt kortdurend worden opgenomen op de unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding. In de palliatieve unit wordt gestreefd naar een opnameduur van maximaal vijf dagen, zodat de patiënt zo snel mogelijk weer terug kan naar de eigen vertrouwde omgeving. Naast de medische kant is er veel aandacht voor psychologische en sociale problemen en voor zingevingvragen.

    

Consulententeam eerste en tweede lijn

Om de patiënt een zo optimaal mogelijke behandeling te geven, streeft de palliatieve unit naar een overgang tussen de eerste lijn (huisarts, verpleeghuisarts, hospice-arts) en de tweede lijn (ziekenhuis). In de palliatieve unit vormen deskundigen van zowel binnen als buiten het ziekenhuis één team: het palliatief consulententeam.

Het consulententeam komt desgewenst naar de patiënt toe; de patiënt hoeft niet het hele ziekenhuis door voor afspraken. Dit zorgt voor een efficiënte behandeling, waar volop ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de patiënt. Oncoloog Art Vreugdenhil: “De palliatieve consultatie is een aanvulling op de zorg die de patiënt al ontvangt. Alle benodigde (para)medische specialismen zijn op afroep beschikbaar en dat is bijzonder”

    

Hoge kwaliteit Máxima Oncologisch Centrum

De palliatieve polikliniek heeft een sterke relatie met het Máxima Oncologisch Centrum. Dit centrum heeft in 2014 de ESMO-accreditatie ontvangen, een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologisch en palliatieve zorg van een hoog niveau. Ook heeft het Máxima als eerste ziekenhuis in de regio Eindhoven een dubbele NIAZ-accreditatie behaald. Dit betekent dat de zorg die zowel op locatie Eindhoven als Veldhoven geleverd wordt bijzonder goede kwaliteit heeft en veilig is. De accreditatie voor het Máxima Oncologisch Centrum is bijzonder: in heel Nederland hebben nog slechts vijf ziekenhuizen deze norm behaald.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Interne geneeskunde
(040) 888 63 00

Nefrologie
(040) 888 63 00

Ouderengeneeskunde
(040) 888 61 84

Hematologie & oncologie
(040) 888 53 20

Allergologie
(040) 888 55 89

Diabetes
(040) 888 63 00

Oncologie (kanker)
(040) 888 82 20

Endocrinologie
(040) 888 63 00

Dialyse
(040) 888 92 00

Infectieziekten
(040) 888 63 00

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Allergologie: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven (geen allergologie)
De Run 4600
5500 MB Veldhoven