maandag 25 januari 2016 Osteoporosepolikliniek ontvangt zilveren ster voor kwalitatief hoogstaande zorg

De osteoporosepolikliniek van Máxima Medisch Centrum heeft een zilveren ster behaald bij het ‘capture-the-fracture’-programma van de Internationale Osteoporose Foundation (IOF). Dit is de hoogst haalbare certificering voor de kwalitatief hoogstaande osteoporosezorg in Nederland. Máxima Medisch Centrum is daarmee een van de vijf ziekenhuizen in Nederland met dit certificaat.

Osteoporose is een veel voorkomende aandoening van het skelet. Door botverlies en een lage botmassa ontstaat een verhoogd risico op botbreuken. Wereldwijd doet zich iedere drie seconde een botbreuk voor. Een eerdere botbreuk verdubbelt bijna de kans op een nieuwe breuk. De zorg van de osteoporosepolikliniek richt zich daarom op patiënten die al een botbreuk hebben, omdat bij hen het risico op een volgende botbreuk het grootst is.

Eerste en tevens laatste breuk
Het programma ‘capture- the-fracture’ van het IOF heeft dan ook als doel om van de eerste breuk ook meteen de laatste te maken. De osteoporosepolikliniek doet dit door elke patiënt met een botbreuk, ouder dan 50 jaar, binnenkomend op de Spoedeisende Hulp uit te nodigen voor het osteoporosespreekuur. De patiënt krijgt verschillende onderzoeken. Waaronder een botdichtheidsmeting en een gesprek met de internist en osteoporoseverpleegkundige. Zo wordt vastgesteld of er sprake is van een verhoogd risico op botbreuken door osteoporose.

Risico's
Als blijkt dat er sprake is van een verhoogde kans op botbreuken, wordt er geprobeerd om dat risico te verkleinen. Welke maatregelen genomen worden, hangt af van de reden waarom iemand een verhoogde kans op botbreuken heeft. Indien er sprake is van osteoporose wordt een behandelplan opgesteld. Vaak een combinatie van veranderingen in levensstijl en een passende medische behandeling. Als er geen sprake is van osteoporose wordt er wel advies gegeven over voeding en leefstijl om de kans op langere termijn te voorkomen.

De osteoporosepolikliniek is een samenwerkingsverband tussen een orthopedisch chirurg, endocrinoloog, verpleegkundig specialist, osteoporoseverpleegkundige en de huisartsen.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Interne geneeskunde
(040) 888 63 00

Nefrologie
(040) 888 63 00

Ouderengeneeskunde
(040) 888 61 84

Hematologie & oncologie
(040) 888 53 20

Allergologie
(040) 888 55 89

Diabetes
(040) 888 63 00

Oncologie (kanker)
(040) 888 82 20

Endocrinologie
(040) 888 63 00

Dialyse
(040) 888 92 00

Infectieziekten
(040) 888 63 00

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Allergologie: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven (geen allergologie)
De Run 4600
5500 MB Veldhoven