vrijdag 13 november 2015 JBZ en MMC werken in Diabetes Expertise Centrum samen aan vernieuwende diabeteszorg

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Máxima Medisch Centrum (MMC) trekken samen op om de Brabantse diabeteszorg vanuit de vraag van de patiënt in te richten. Beide ziekenhuizen hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend voor samenwerking in het toekomstige Diabetes Expertise Centrum (DEC). Internisten Paul Bouter (JBZ) en Louis Lieverse (MMC) namen het initiatief hiertoe, zowel interne als externe partijen worden bij de realisatie van het DEC betrokken.

In het Diabetes Expertise Centrum wordt het zorgaanbod afhankelijk van de behoefte van de patiënt georganiseerd. Zelfmanagement van de diabetespatiënt staat daarin centraal, het DEC wil op innovatieve wijze ondersteuning bieden aan patiënten en huisartsen en praktijkondersteuners in de eerstelijn. Bouter: “Het uitgangspunt is patiënten dichtbij huis te behandelen. Als het kan dus grotendeels door de patiënt met ondersteuning vanuit de eerstelijn.” Naast opleidingsplatform en het delen van kennis met de eerstelijn wil het DEC als regionaal expertise centrum voor complexere diabeteszorg fungeren. Zo wordt het DEC hét kennisinstituut van Brabant voor diabeteszorg. 

Zelfmanagement centraal

De kwaliteit van leven speelt nu nog een ondergeschikte rol in de diabeteszorg. Lieverse: “Voor een diabetespatiënt kan zelfs het eten van een koekje nogal wat betekenen. Veel patiënten zijn 24 uur per dag bezig met hun ziekte. Het DEC wil daar verandering in brengen en de zorg voor de diabetespatiënt op een nieuwe manier inrichten.” Het ondersteunt patiënten om hun leven zo in te richten dat de diabetes goed is te managen. Goede voeding en bewegen zijn daarbij essentieel.

Samen veranderen

Wetenschappelijk onderzoek, innovatieve technieken om patiënten te monitoren, vernieuwende consultvormen en vernieuwing op het gebied van medicamenten komen straks bij elkaar in het DEC. Samen kunnen JBZ en MMC krachtiger en sneller innoveren en is de basis voor wetenschappelijk onderzoek groter, zo is de gedachte achter het DEC. Een eerste kennismaking op de werkvloer tussen beide ziekenhuizen heeft inmiddels succesvol en met enthousiasme  plaatsgevonden. Paul Bouter: “Veranderen in de wereld doe je veel gemakkelijker samen!”

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Interne geneeskunde
(040) 888 63 00

Nefrologie
(040) 888 63 00

Ouderengeneeskunde
(040) 888 61 84

Hematologie & oncologie
(040) 888 53 20

Allergologie
(040) 888 55 89

Diabetes
(040) 888 63 00

Oncologie (kanker)
(040) 888 82 20

Endocrinologie
(040) 888 63 00

Dialyse
(040) 888 92 00

Infectieziekten
(040) 888 63 00

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Allergologie: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven (geen allergologie)
De Run 4600
5500 MB Veldhoven