Keurmerk

NIAZ

NIAZ-deelaccreditatie oncologische zorg

(zorg voor mensen met kanker)
In februari 2013 heeft MMC een dubbele NIAZ-accreditatie ontvangen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) en IKNL. Zowel de totale zorg van MMC als de zorg voor mensen met kanker heeft een accreditatie behaald. De accreditatie van het oncologische centrum van MMC is bijzonder: in heel Nederland hebben slechts vijf ziekenhuizen deze norm behaald. De oncologische zorg van MMC kreeg complimenten vooral voor de manier waarop het is georganiseerd: alles is er op gericht om mensen door snelle diagnostiek zo kort mogelijk in spanning te houden. Verder wordt er onderling goed geschakeld tussen de verschillende specialismen die betrokken zijn bij oncologische zorg, waardoor patiënten de zorg als “naadloos” ervaren. Bovendien worden de case managers erg gewaardeerd.

Het NIAZ-accreditatiebewijs betekent dat kwaliteit en veiligheid goed ingebed is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat MMC continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een accreditatie wordt eens in de vier jaar opnieuw vastgesteld.

Zie ook de andere keurmerken van MMC.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Interne geneeskunde
(040) 888 63 00

Nefrologie
(040) 888 63 00

Ouderengeneeskunde
(040) 888 61 84

Hematologie & oncologie
(040) 888 53 20

Allergologie
(040) 888 55 89

Diabetes
(040) 888 63 00

Oncologie (kanker)
(040) 888 82 20

Endocrinologie
(040) 888 63 00

Dialyse
(040) 888 92 00

Infectieziekten
(040) 888 63 00

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Allergologie: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven (geen allergologie)
De Run 4600
5500 MB Veldhoven