Podotherapie

Inmiddels hebben ruim 840.000 mensen in Nederland diabetes mellitus. Ieder jaar komen er ongeveer 71.000 diabetespatiënten bij. Naar schatting hebben circa 250.000 mensen diabetes mellitus zonder het te weten. In Nederland krijgt ongeveer 15% van alle diabetespatiënten een wond. Een amputatie is een reëel risico als behandeling niet of niet tijdig plaatsvindt. Bij 85% van deze amputaties was er vooraf sprake van een wond. Door op tijd te onderkennen en te behandelen van complicaties kunnen bijvoorbeeld amputaties vermeden of uitgesteld worden.

Een diabetespodotherapeut is speciaal opgeleid om risicofactoren voor het ontstaan van complicaties op te sporen, ook als er nog geen klachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan testen op aanwezigheid van neuropathie, vaatlijden en verhoogde druk. De screening leidt tot een risicoclassificatie, de Simm’s score. In het Maxima Medisch Centrum wordt er multidisciplinair samengewerkt met internisten, chirurgen, dermatologen, revalidatieartsen, orthopedisch chirurgen, wondverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en gipsverbandmeesters. Wanneer er sprake is van hoogcomplexe diabetesvoetzorg dan wordt de patiënt ingepland op het multidisciplinaire voetenteam, bestaande uit een internist, vaatchirurg en diabetespodotherapeut.

Op beide locaties is een diabetespodotherapeut werkzaam. Het is niet mogelijk om zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak te maken.

De praktijk is gespecialiseerd in diabetische voetzorg, complexe voetzorg, perifeer arterieel vaatlijden en behandeling van voetwonden.

 

Locatie Eindhoven

Per 1 januari 2016 is Jessica Kiewied gestart als diabetespodotherapeut.

De openingstijden van de praktijk Podotherapie in Eindhoven zijn:

Dinsdag: 9.00 - 17.00 uur

Donderdag: 9.00 – 17.00 uur

Telefoon 040-8885149 (indien nodig voicemail met spoednummervermelding)

 

Locatie Veldhoven

De openingstijden van de praktijk Podotherapie Ingrid Ruys in Veldhoven zijn:

Maandag 09:00-18:00

Dinsdag 08:00-14:30

Woensdag 09:00-18:00

Vrijdag 09:00-14:30

 

Telefoon: 040-8889847 (bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken op de voicemail)

Email: i.ruys@mmc.nl

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Interne geneeskunde
(040) 888 63 00

Nefrologie
(040) 888 63 00

Ouderengeneeskunde
(040) 888 61 84

Hematologie & oncologie
(040) 888 53 20

Allergologie
(040) 888 55 89

Diabetes
(040) 888 63 00

Oncologie (kanker)
(040) 888 82 20

Endocrinologie
(040) 888 63 00

Dialyse
(040) 888 92 00

Infectieziekten
(040) 888 63 00

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 08.30u tot 17.00uur

Allergologie: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Routebeschrijving

Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Veldhoven (geen allergologie)
De Run 4600
5500 MB Veldhoven